Yazar: root

PEYGAMBERİMİZ (SAV)’E KURAN İLE VERİLEN GAYB HABERLERİNDEN BAZILARI

Elif, Lam, Mim. Rum (orduları) yenilgiye uğradı. “Dünyanın en alçak yerinde”. Ama onlar, yenilgilerinden sonra yeneceklerdir. Üç ile dokuz yıl içinde. Bundan önce de, sonra da emir Allah’ındır. Ve o gün müminler sevineceklerdir.  (Rum Suresi, 1-4) Peygamber Efendimiz (sav)’e Kuran aracılığı ile gelecek hakkında verilen haberlerden biri, Rum Suresi’nin hemen başındaki ayetlerde yer alır. Bu ayetlerde Bizans İmparatorluğu’nun bir yenilgiye uğradığı, ama çok kısa bir zaman sonra tekrar galip geleceği bildirilmiştir. Bu ayetler, Hıristiyan olan Bizanslıların, putperest bir toplum olan Persler karşısında çok ağır bir yenilgiye uğramasından yaklaşık 7 sene sonra, M.S. 620 civarında indirilmişti. Ve ayetlerde Bizans’ın çok...

Read More

PEYGAMBER EFENDİMİZ (SAV)’İN GÜZEL HUYLARINDAN BAZILARI

Hüccet-ul İslam olarak bilinen İmam Gazali; Tirmizi, Taberani, Buhari, Müslim, İmam Ahmed, Ebu Davud, İbni Mace gibi büyük İslam alimlerinden derleyerek, Peygamber Efendimiz (sav)’ in güzel huylarından bazılarını şöyle özetlemiştir: Takva sahiplerine vadedilen cennet; onun altından ırmaklar akar, yemişleri ve gölgelikleri süreklidir. Bu korkup-sakınanların (mutlu) sonudur, inkar edenlerin sonu ise ateştir. (Rad Suresi, 35) “Resulullah insanların en yumuşak huylusu, en yiğidi, en adili ve en namuslusu idi. O, insanların en cömerti idi. Allah’ın kendisine verdiklerinden hurma, arpa ne olursa olsun yalnız senelik yiyeceğini ayırırdı, geri kalanını Allah yolunda harcardı. Kendisinde bulunan bir şey istendiğinde verirdi. O haya olarak da...

Read More

PEYGAMBERİMİZ (SAV)’İN SU İÇİN SÖYLEDİKLERİ

Peygamberimiz (sav) özellikle yolculuklar sırasında ashabına su dağıttırırdı. Örneğin bir yolculuğu sırasında, bir yerde durmuş ve yanındakilerden su istemiştir. Elini ve yüzünü yıkadıktan sonra, sudan içmiş ve yanındaki sahabelerine de “Siz de yüzünüze, boynunuza bir miktarını dökün”152 demiştir. Resulullah (sav) su içtikten sonra şöyle dua etmiştir: “Rahmetiyle suyu tatlı olarak yaratan, acı ve tuzlu yaratmayan Allah’a hamd olsun.”153 Resulullah (sav) bir başka sözünde ise su için şöyle buyurmuştur: “Allah suyu temizleyici olarak yarattı. Tadını veya rengini veya kokusunu değiştiren maddeler dışında hiçbir nesne onu...

Read More

PEYGAMBER EFENDİMİZ (SAV)’İN SEVDİĞİ İÇEÇEKLER

Hz. Aişe (ra) bildiriyor: “Şerbetlerin içinde tatlı ve soğuk olanını severlerdi.146 Peygamber Efendimiz bal şerbeti, hurma ve kuru üzüm şırası gibi içecekleri severlerdi.147 Peygamber Efendimiz (sav)’ in en çok sevdiği içecek, soğuk tatlı şerbetlerdi.”148 Şerbetlerin içinde en çok bal şerbetini severdi.149 İçilecek şeylerde en çok sütü severlerdi.150 Peygamberimiz (sav) süt için şöyle buyurmuşlardır: “Allah bir kimseye yemek yedirdiği zaman o kimse, ‘Allah’ım Bize bu yemeği bereketli kıl ve bize bundan hayırlı rızık ver’ diye dua etsin. Allah bir kimseye bir miktar süt içirdiği zaman da o kimse, ‘Allah’ım bize bu sütü bereketli kıl ve bize daha çok süt ver’...

Read More

PEYGAMBER EFENDİMİZ (SAV)’İN SEVDİĞİ YEMEKLER

“Çok sıcak yemeği sevmezdi.”131 “En çok hoşlandığı yiyecek etti.”132 “Kabağı çok severdi.”133 “Avlanan kuş etlerini yerdi.”134 “Hurmalardan Acve hurmasını severdi.”135   … Gerçekten onlar için altlarından ırmaklar akan cennetler vardır. Kendilerine rızık olarak bu ürünlerden her yedirildiğinde: “Bu daha önce de rızıklandığımızdır” derler. Bu, onlara, (dünyadakine) benzer olarak sunulmuştur… (Bakara Suresi, 25) Hz. Aişe (ra) Peygamberimiz (sav)’in sevdiği yiyeceklerle ilgili şunları söylemiştir: “Tatlı ve balı severlerdi.”136 “Hazreti Peygamberin katık olarak yediği yemeklerin bir kısmı şöyle sıralanabilir: Koyunun ön kolu ve sırt eti, pirzola, kebap, tavuk, toy kuşu, et çorbası, tirit, kabak, zeytinyağı, çökelek, kavun, helva, bal, hurma, pazı, anber...

Read More