Sahabelerin aktardıkları olaylardan anlaşıldığı gibi, Peygamber Efendimiz (sav) hem ailesi hem de sahabeleri ile sık sık şakalaşır, onların yaptıkları esprilere güler ve onlara güzel isimler veya lakaplar takardı. Ancak, her konuda olduğu gibi şakalaşma konusunda da Peygamberimiz (sav) çok ince düşünceli, vicdanlı ve anlayışlı davranırdı. Peygamberimiz (sav)’in şakalar konusunda ashabına verdiği tavsiyeler şöyle özetlenebilir:

– “Ben şaka yaparım ama sadece doğru olanı söylerim”

– “Bir Müslümanın kardeşini korkutması helal değildir”

– “Kardeşinle münakaşa etme, alaya alarak onunla şakalaşma.”

– “Başkalarını güldürmek için yalan söyleyene yazıklar olsun.”

– “Kul, şaka da olsa yalan söylemeyi, doğru da olsa münakaşa etmeyi bırakmadıkça iyi bir mümin olamaz.”

– “Şaka da olsa yalan söylemeyin.”175